Wat is het Internet der Dingen? Internet of Things definities en visies in evolutie

Iedereen praat over het Internet der Dingen of Internet of Things (IoT). Zoals steeds maken goede definities goede vrienden en is het niet onbelangrijk te weten waar we het nou eigenlijk over hebben als we over IoT spreken.

Het Internet der Dingen is een netwerk van fysieke objecten die technologie bevatten om the communiceren en voelen of interageren met hun interne staat of de externe omgeving (Gartner, zie onderaan)

Er is geen universele Internet of Things definitie en het is niet zo eenvoudig er ook een te geven omdat, zoals eerder vermeld, het Internet der Dingen een gigantisch paraplubegrip is voor veel applicaties en realiteiten die soms zeer ver uit elkaar liggen.

Zoals je zult merken in de Internet of Things definities (en evoluerende visies) onderaan, zijn er verschillende benaderingen en standpunten.

Wat is het Internet der Dingen? Een definitie en realiteit in evolutie

De wereld staat, op zijn zachtst gezegd, niet stil. Alles evolueert razendsnel in deze tijden van digitale transformatie.

Wat is Internet of Things - de bruggen tussen mensen en de digitale en fysieke wereld

Het zelfde geldt voor het Internet der Dingen. En dan hebben we het zowel over de evoluties inzake de vele technologieën, standaarden, uitdagingen, kansen en implementaties als over een werkbare definitie van IoT.

De Internet of Things definitie is in evolutie op verschillende manieren

Industrieverenigingen werken zeer naarstig gewerkt aan universele Internet of Things definities zoals we verder zullen zien.

Het lijkt misschien dwaas dat men zich daar ernstig mee bezig houdt maar dat is het niet. Bovendien levert dat werkt voor wie uiteraard bezig is met het Internet der Dingen zeer interessant materiaal op.

Het Internet of Things is een concept van alledaagse objecten – van industriële machines tot draagbare devices – gebruikmakend van ingebouwde sensoren om data te vergaren en actie te ondernemen met die data doorheen een netwerk (IoT definitie SAS, zie onderaan)

Dan is er de markt, de steeds groeiende IoT-industrie met grote bekende technologiespelers en nieuwere namen die vaak erg snel groeien binnen het een of andere deelgebied van het Internet der Dingen (connectiviteit, IoT-platformen, standaarden, sensoren, noem maar op).

Of het nu gaat over zulke bedrijven of de vele analisten die zijn opgedoken in de sector (en waarvan er in 2016 een is overgenomen door Gartner om het belang van IoT nog maar eens te onderstrepen): ze sturen hun Internet of Things definitie ook bij naarmate de markt evolueert.

Dat brengt ons bij een wijziging in de manier waarop we denken over – en aankijken tegen – wat het Internet der Dingen nou precies is en betekent.

Daarbij verschuift de klemtoon stilaan naar het bredere plaatje dan enkel dat Internet met zijn geconnecteerde objecten. Je kunt zaken op verschillende manieren definiëren. Je kunt ze definiëren op basis van wat ze zijn en niet zijn en dat dan weer vanuit verschillende standpunten (technologie, doelstellingen, kenmerken, enz.). Je kunt ze definiëren door ze te omschrijven zonder echte definitie maar met een klemtoon  op hun karakteristieken. En, wat ons betreft de belangrijkste vraag in een definitie; waarom gebruiken we wat we pogen te beschrijven, waar komt het van, waar gaat het heen en wat kan het voor ons doen? Dat breder perspectief zie je meer en meer opduiken en voor ons is dat de kern.

Wat is het Internet der Dingen - een IoT definitie omvat diverse componenten en doelstellingen
Wat is het Internet der Dingen – een IoT definitie omvat diverse componenten en doelstellingen
Niet de dingen tellen maar de ‘use cases’: tip voor wie een IoT project ‘verkocht’ wil krijgen

Een laatste nuance in verband met die definities betreft de zogeheten Internet of Things use cases.

Het hangt wat samen met het vorige maar het is voor ons veel belangrijker: wat is de context van effectieve toepassingsgebieden waarin Internet of Things fungeert? Met die Internet of Things use cases of soorten applicaties bedoelen we zaken als een track and trace toepassing in logistiek, een smart parking toepassing, een slimme meter in de relatie tussen nutsbedrijf en consument, intelligente klimaatcontrole in een magazijn, zo zijn er nog wel enkele honderden.

In principe gaat niemand naar zijn CEO om de toestemming voor een Internet of Things project te krijgen.

En allicht vraag je best ook geen ‘buy-in’ voor een intelligente klimaatcontrole in je magazijn en je trucks. Waar je wel budget voor losweekt is voor een totaaloplossing, die dan de facto vooral over IoT gaat, waarmee je zorgt dat er 25 procent minder bananen gaan moeten weggegooid worden met een ROI van x % tot resultaat.

Wat is het Internet der Dingen niet?

Nu we concreet aan het worden zijn met voorbeelden laat ons eens kijken wat het Internet der Dingen niet is.

Internet of Things is een netwerk van netwerken van uniek identificeerbare eindpunten (of dingen) die communiceren zonder menselijke interactie met behulp van IP-connectiviteit, lokaal of globaal (IoT definitie IDC, zie lijst onderaan)

Vooraleer grafisch te tonen wat wel en niet binnen het domein van IoT behoort en een lijst met meer dan 20 definities op je los te laten moeten we deze even overlopen zodat het alweer een stuk duidelijker is.

Het Internet der Dingen is geen ding

We hebben dit al even aangehaald in onze IoT gids maar het is belangrijk om te herhalen. We spreken al te vaak over het Internet der Dingen alsof het een ondeelbaar ding is dat je kan vastnemen.

Dat is het dus niet. Het is veel meer dan dat. Generaliserende uitspraken zoals ‘Het Internet der Dingen is een security nachtmerrie’ zijn dus eigenlijk een beetje nonsens (er zijn zeer goed beveiligde toepassingen), al is security in het algemeen in de sector inderdaad een nachtmerrie maar dat is een andere zaak en voer voor een aparte bijdrage.

Bovendien willen we echt af van de klemtoon op de dingen. De kracht van het Internet der Dingen – wat dus eigenlijk een volstrekt idiote term is maar we hebben geen andere – ligt in software, data, connectiviteit, inzichten, acties. Ja, je hebt hardware en dingen nodig. En uiteraard is het in een consumentencontext ongetwijfeld boeiend om te kunnen de temperatuur in huis te regelen maar het is niet de essentie, het is gewoon een middel.

Het Internet der Dingen is geen technologie

Als je kijkt naar modellen zoals het third platform technologie model van IDC zou je kunnen denken dat het Internet der Dingen een technologie is zoals cloud computing of big data analytics en andere pijlers en acceleratoren binnen dat third platform model.

Innovation accelerators – de technologische uitbreiding van het derde platform door IDC
Het derde platform model weerspiegelt niet de onderliggende technologische realiteiten – alles is verbonden

Maar al deze zaken – en zeker het Internet der Dingen – omvatten talloze onderliggende technologieën. En het zijn in feite die onderliggende technologieën die onder de oppervlakte met elkaar verbonden zijn en samenwerken in een complex geheel. IoT, big data, cloud, noem maar op: ze hangen allemaal samen en zijn geen eilanden maar overkoepelende begrippen waaronder van alles gebeurt. Uiteraard oogt een third platform modelletje beter en eenvoudiger maar het is allesbehalve eenvoudig.

Niet elk geconnecteerd ‘ding’ is deel van het Internet der Dingen

We zijn al lang bezig met het koppelen van apparaten en dingen aan het Internet en andere netwerken. Maar dat betekent niet dat deze ‘connected devices’, noch hun kenmerken en inherente mogelijkheden, tot het Internet of Things behoren?

Apparaten, sensoren en andere zaken die we aan netwerken koppelen met specifieke doelstellingen zijn minstens twee decennia oud.

Denk bijvoorbeeld aan hoe we al jaren RFID tags gebruiken in logistiek, warehousing en productie om dingen te traceren (en NFC of near field communications). Denk ook aan machine-to-machine netwerken, ATM’s, point of sales systemen en zo meer.

Met een blik op wat een IoT ‘device’ is en wat niet kunnen we al een stuk aan de slag op weg naar een definitie.

Wat is het Internet der Dingen wel?

Een visuele illustratie van het Internet der Dingen

Het plaatje onderaan illustreert zeer mooi het verschil tussen geconnecteerde objecten binnen en buiten het Internet of Things.

Je ziet heel duidelijk bovenaan rechts het Internet der Dingen: slimme objecten met een IP-adres die kunnen ‘voelen’ (lees: afhankelijk van de ‘use case’ data kunnen vergaren over diverse parameters, van locatie en temperatuur tot vochtigheidsgraad en Ozone-gehalte, om maar enkele voorbeelden te geven). Die data worden dan autonoom verstuurd ter verwerking (of aan de bron geanalyseerd).

Bovenaan links zie je het ‘Internet of People’. Denk aan alles wat je vandaag al gebruikt zoals je smartphone. In de ontmoeting tussen deze sfeer en het Internet der Dingen vind je de meeste consumentenapplicaties. Zo kunnen heel wat wearables zoals slimme horloges vandaag niet zonder smartphone (de nieuwere generaties wel) en heb je één of ander apparaat nodig om bijvoorbeeld smart home toepassingen te beheren.

Het stuk onderaan zijn alle verbonden objecten die geen IP adres hebben en dan ook NIET tot het Internet of Things behoren. We zien ze vaak in een industriële context. In het industriële Internet der Dingen gaan we enerzijds gebruik maken van de slimme objecten en alles wat daarbij komt maar tegelijkertijd worden ook heel wat van de bestaande verbonden dingen, afhankelijk van de ‘use case’, vervangen of toegevoegd (“IoT-enabled” gemaakt) zodat ze deel gaan uitmaken van een Internet of Things oplossing.

Het Internet der Dingen visueel voorgesteld - bron Internet of Things Applications USA - klik voor een grotere versie
Het Internet der Dingen visueel voorgesteld – bron Internet of Things Applications USAklik voor een grotere versie
Naar een universele Internet of Things definitie

De belangrijkste sectororganisatie die werkt aan een universele Internet der Dingen definitie is het gezaghebbende IEEE.

Deze associatie (IEEE staat voor Institute of Electrical and Electronics Engineers), werd opgericht in 1963 en is bekend voor haar enorme werk betreffende standaarden in technologie.

Via een speciale IoT pagina op de website van het IEEE kunnen leden bijdragen tot de, vrij vertaald, “steeds veranderende definitie van IoT”. Op 27 mei 2015 publiceerde het IEEE de meest recente editie van de vrij te downloaden PDF die de resultaten van dat werk bundelt onder de naam “Towards a Definition of the Internet of Things”.

Het telt zomaar even 86 pagina’s en die gaan uiteraard niet allemaal over een Internet of Things definitie zelf. Zoals we al zeiden is het boeiend en belicht het diverse aspecten van het IoT ecosysteem. Download het hier.

Technologische en sociale aspecten in verband met het Internet der Dingen - bron Towards a definition of the Internet of Things IoT – IEEE – PDF opent
Technologische en sociale aspecten in verband met het Internet der Dingen – bron “Towards a definition of the Internet of Things” – IEEE – PDF opent
Internet of Things definities: wat zeggen anderen?

Tot slot hebben we zoals gezegd een lijstje gemaakt met Internet of Things definities van anderen. Het is immers duidelijk dat het antwoord op de vraag ‘wat is het Internet of Things’ afhangt van de persoon aan wie je hem stelt. 

Er zijn zoveel verschillende definities dat we er wilden uithalen wat er gemeenschappelijk was in die hele resem (zoals je in de afbeelding onderaan kunt zien). Het zijn wel enkel Engelstalige definities omdat we het lijstje maakten voor onze Engelstalige site. Dat lijstje is trouwens de aanleiding geworden voor heel dit artikel (met onze excuses). Je kunt ze hieronder bekijken en er zelf aan toevoegen.

Lees ook onze Engelstalige gids tot het Internet of Things.

 

Bovenste afbeelding: Shutterstock – Copyright: nitsawan katerattanakul – alle andere afbeeldingen behoren toe aan hun vermelde eigenaars.