Het Internet der Dingen: online gids tot het Internet of Things

Het Internet der Dingen (Internet of Things of, afgekort IoT) is een essentiële motor voor klantgerichte innovatie, data-gedreven opportuniteiten, industrietransformatie en zelfs volledig nieuwe zakelijke modellen in alle mogelijke sectoren in de digitale transformatie economie.

De meest recente studies (eind 2016) tonen dat we tegen 2020 een Internet of Things universum mogen verwachten met tussen de 20 en 30 miljard geconnecteerde IoT devices

Het Internet der Dingen wordt vaak beschreven en besproken alsof het zelf een ding is maar het betreft een zeer complexe realiteit waaronder diverse technologieën, platformen, ‘use cases’, standaarden, componenten en (bijzonder uiteenlopende) applicaties schuil gaan. Internet of Things is dan ook een gigantisch paraplubegrip geworden. Het gevolg is dat men vaak spreekt over het Internet der Dingen zonder goed te begrijpen waar het nu echt over gaat. De fascinatie met consumentenapplicaties en de data over de groei van het aantal ‘connected devices’, alsmede de aandacht in populaire media, zijn daar zeker niet vreemd aan.

Het Internet der dingen - online gids tot het Internet of Things in context

Het segmenteren van het Internet der Dingen: industrieel, consument en het Internet van Alles

Het Internet der Dingen is een gegeven – en realiteit – met verschillende snelheden. Als we in de inleiding zeggen ‘alle mogelijke sectoren’ bedoelen we dat ook letterlijk.

Maar er is een enorm verschil inzake de maturiteit en uitrol van IoT-projecten in, bijvoorbeeld, industriële markten enerzijds en consumententoepassingen anderzijds. Bovendien kun je niet zeggen dat er veel gelijkenissen zijn tussen pakweg een fitness tracker, een smart city project voor het monitoren van de luchtkwaliteit en geïntegreerde IoT-applicaties in sectoren als gezondheidszorg, logistiek of een ‘zware’ industrie zoals olie en gas. Toch hebben we het in al die gevallen over het Internet der Dingen.

Dit fenomeen heeft er toe geleid dat men al heel snel is gaan onderverdelingen aanbrengen.

55% van de ondernemingen zien IoT als een strategische business factor om meer efficiënt te concurreren (IDC, 2016)

Zo maakte men een onderscheid tussen het ‘industriële Internet der Dingen’ (Industrial Internet of Things, ook wel IIoT of Industrial Internet) en het ‘Consumer Internet of Things’. Maar die overlappen ook deels en bovendien zijn ze al paraplutermen an sich met weer een resem verschillende onderliggende realiteiten, technologieën, toepassingen en dies meer. Om in de sfeer van het ‘Consumer Internet of Things’ te blijven: wat hebben een fitness tracker, een intelligent thuisbeveiligingssysteem en een slimme thermostaat met elkaar gemeen buiten het aspect van connectiviteit (die in het voorbeeld van een fitness tracker dan nog zeer rudimentair is)?

Internet of Things is een geïntegreerd gegeven waarbij niet de dingen tellen

Om de klemtoon wat weg te nemen van de ‘dingen’, want daar gaat het uiteraard niet over, gebruiken bedrijven als Cisco en Intel graag de term Internet of Everything (IoE) waarbij men de processen, mensen en af en toe informatie-aspecten toevoegt.

Dat lijkt ons al een stuk zinvoller en het is ook wat we facto op deze site vooral bedoelen als we het hebben over IoT. Wat er ook van zij: het Internet of Things is een realiteit maar tegelijk staan we nog maar aan het begin van de mogelijkheden en is er nog al te veel hype. De kracht van het verbinden van ‘dingen’ ligt bovendien in data, software en doelstellingen, niet in al die ‘dingen’. Maar dat is voor later.

Internet der dingen in context - Internet of Everything van device tot waarde
Internet der dingen in context – Internet of Everything van device tot waarde

In combinatie met (big) data analytics, artificiële intelligentie (stel je daar geen doemscenario’s bij voor, AI is niet wat men er vaak van maakt), de cloud, business process management, nieuwe ecosystemen voor waardecratie, de menselijke factor, slimme doelstellingen en talloze verwante technologieën en digitale transformaties, laat het Internet der Dingen een ongeziene nieuwe golf van innovatie, optimalisatie en co-creatie toe. Het zorgt ook voor veranderingen in de manier waarop we onze IT aanpakken en het (her)gebruik van bepaalde IT paradigma’s zoals edge computing dat in het Internet der Dingen dan fog computing wordt.

Die uitspraken zijn geen hype maar de uitdaging, verandering en vooral kans voor elke sector, ook al is er die verschillende snelheid tussen sectoren, bedrijven, landen en dies meer.

Je kunt stellen dat we wat het Internet of Things betreft ongeveer in een stadium zijn zoals in het begin van het Internet toen e-business nog een hippe term was voor de toekomst, mensen zich verheugden om zaken als een snellere modem, blogs nog lang niet bestonden en de eerste, wat dynamische, websites live gingen. Voor de dot com zeepbel van het nieuwe millennium dus. Wat het Internet of Things betreft, spreken we echter over veel meer, veel sneller, veel complexer en nog tal van onverkende mogelijkheden en uitdagingen. Toch betekent dit niet dat er in diverse sectoren geen zeer ernstige en renderende applicaties worden uitgerold, wel integendeel.

Over deze Internet of Things gids: aanpak en bronnen

In deze gids komen diverse aspecten aan bod, steeds binnen een context van praktische toepassingen, zakelijke toepassingen, het de facto gebruik van het Internet der Dingen en een holistische visie.

We kijken daarbij naar de definities van IoT, de ontstaansgeschiedenis van ‘the Internet of Things’, het gebruik doorheen diverse sectoren, de essentie van een Internet of Things strategie, de verschillende componenten van een IoT oplossing (connectiviteit, eindpunten, middleware, applicaties, data analyse, enz.) en de toekomst van het Internet der dingen.

Internet der dingen – 7 universele basiselementen in elke IoT definitie en in elk IoT project

De gids wordt voortdurend aangevuld en je kunt naar een volgende onderdeel gaan via de oranje button onderaan.

Alhoewel we het zeker ook hebben over consumententoepassingen, van wearables tot smart homes, ligt onze klemtoon vooral op het industriële luik en de toepassingen van IoT in diverse sectoren.

Laat er immers geen twijfel over bestaan: ondanks de gigantische aandacht voor het Internet der Dingen in een context van consumentenelektronica is het gros van de innovatie, bestedingen en actie vandaag en zeker tot het volgende decennium in deze segmenten.

We kijken nog even naar (onvermijdelijk) de groei van het Internet der Dingen, iets wat velen begeesterd. Er wordt op dat vlak immers nogal wat overdreven.

Het universum der dingen: the Internet of Things in cijfertjes

Sinds ettelijke jaren worden er voorspellingen gedaan over het aantal ‘dingen’ dat er zal verbonden zijn tegen 2020 (de ‘connected things’). Voor de goede orde: dat zijn niet alle verbonden dingen. In het Internet der Dingen zit immers het Internet, of beter: het Internet Protocol (een ‘IoT device’ heeft een IP-adres of URI).

De vraag van wat een ‘verbonden ding’ is, is overigens interessant en we zullen er zeker over praten in latere bijdragen. Bijvoorbeeld: als je in het kader van veehouderij-toepassingen je veestapel ‘tagt’ om allerhande data te vergaren die je helpen je business te verbeteren wat is dan het verbonden ‘ding’? De koeien of de eraan bevestigde sensoren en dies meer?

Bijna alle cijfers over het Internet of Things universum, zoals dat dan heet, zien zijn totaal voorbijgestreefd. Dat geldt overigens niet alleen voor de ‘devices’ maar ook voor gegevensstromen.

We zien ook nu (eind 2016) elke dag stukken over het Internet der Dingen verschijnen waarin wordt gezegd dat het Internet of Things, afhankelijk van de bron, zal bestaan uit 50, 75 of zelfs 100 miljard ‘connected devices’ in dat blijkbaar magische jaar 2020.

Aantal IoT-connected devices – 46 miljard tegen 2021 stelt Juniper Research

We kunnen de mensen die ze gebruiken in blogs, presentaties of, erger, eventueel in beslissingen, alleen oproepen om ze niet meer te gebruiken want ze zijn totaal achterhaald en in feite klinkklare nonsens.

Dergelijke cijfers dateren nog van diverse jaren geleden toen onderzoeksbureaus en IoT-spelers in de IT sector (die deze onderzoeksbureaus bedienen) wel eens durfden erg uit de bocht te gaan met hun voorspellingen, onder anderen omdat ze nu eenmaal graag een zekere urgentie en sfeer van ‘revolutie’ scheppen die er voor zorgt dat IoT oplossingen verkocht worden. Hier en daar werd er zelfs gezegd dat er tegen 2020 een biljoen Internet of Things devices zouden zijn.

Jaar na jaar werden die voorspellingen naar onderen bijgesteld. In 2016 is er geen enkel onderzoeksbedrijf met enige ernst dat heeft duren stellen dat er tegen 2020 meer dan 30 miljard verbonden objecten zullen zijn.

De omzet in de industriële IoT market zal tegen 2020/2021 een stuk boven 100 miljard USD liggen.

De voorspellingen lopen uiteen van 20 tot 30 miljard en men neemt aan dat het ergens in het midden zal zijn. De enige uitzondering is Juniper Research dat eind 2016 stelde dat er meer dan 46 miljard IoT-verbonden devices, sensoren en actuatoren zullen zijn. In 2021…

Naar ons gevoel veel belangrijker is dat Juniper er ook aan toevoegde dat de sterkste groei NIET voor het consumentensegment is. Dit betekent niet dat we het moeten verwaarlozen, integendeel zelfs. Er zijn bepaalde onderdelen van het consumentensegment die zeer actueel en, op zijn minst, beloftevol zijn. Maar dat is voor later.

Wat is het Internet der Dingen? Definities en visies in evolutie

Lees ook onze Engelstalige gids tot het Internet of Things.

Bovenste afbeelding: Shutterstock – Copyright: jamesteohart – alle andere afbeeldingen behoren toe aan hun vermelde eigenaars.