Digitale transformatie strategie: competenties voor heden en toekomst

Bedrijven gaan doorheen digitale transformatie te midden van een resem uitdagingen zoals het verbeteren van de klantgerichtheid/klantervaring, diverse zakelijke processen en de maturiteit inzake informatiebeheer.

Bovendien moeten ze ook nog eens nieuwe capaciteiten ontwikkelen doorheen alle lagen van de onderneming en haar ecosysteem. Alsof dat nog niet genoeg is, kijken echte winnaars naar de ontwikkeling van nieuwe business modellen en inkomstenstromen.

In deze economische realiteit waarin bedrijven en industrieën te kampen krijgen met disruptie, bovenop veranderende regelgeving en economische factoren, is intelligentie waar je iets mee aanvangt de nieuwe waarde. Data en informatie zijn al langer cruciale business assets, bronnen van inkomen en de motor van innovatie en transformatie in dit informatietijdperk. Alleen gaat het allemaal zo veel sneller, wordt het zo veel complexer en is de rol van wat we ‘actionable intelligence’ noemen nog crucialer.

Digitale transformatie strategie: vergeet de essentie niet

Voor bedrijven is het een kwestie van het hoofd koel houden en aan de slag te gaan. Je moet nu eenmaal ergens beginnen als je volop de vruchten wil plukken van deze uitdagingen die tegelijkertijd vooral nieuwe kansen zijn.

Het lijkt soms wel eens dat men daar moeilijk in slaagt als het over digitale transformatie of de mogelijkheden die worden geboden door belangrijker wordende technologieën zoals het Internet der Dingen gaat.

De essentie van een onderneming is nog steeds waarde creëren, over de kosten waken en zorgen dat de klant, werknemer, aandeelhouder en elke partner in het ecosysteem tevreden blijft. Dat is op zich geen sinecure, temeer daar een onderneming ook nog eens een sociale rol heeft en vandaag elk bedrijf langs alle kanten onder druk komt te staan.

Als je wil evolueren, sneller kunnen schakelen, beter kunnen inspelen op veranderingen (noden, gedrag, technologische factoren, enz.) en, niet te vergeten, tot de staat wil komen van alertheid, flexibiliteit en constante innovatie/optimalisatie, wat het continue doel is van digitale transformatie, heb je een strategie nodig. Een plan. En daarbij verlies je best de vermelde essenties niet zoals helaas vaak gebeurt in een – toegegeven – complexe realiteit.

Om dat plan dan ook nog eens in werkelijkheid om te zetten bestaan er tal van mogelijkheden onder de brede waaier van projectbeheer, stappenplannen en business process management die mits de nodige aanpassingen (de starre voorspelbaarheidseisen van vroegere procesbenaderingen volstaan niet meer) een leidraad bieden.

Bruggen met de toekomst: visie en strategie in co-creatie en collaboratie

Maar uiteraard begint alles met die visie en strategie. Zoals men al te vaak ziet en studies tot vervelens toe tonen, wordt er daarbij nog te veel gekeken naar het individuele project, het hier en nu en de snelle winst. Zo werkt het niet. Digitale transformatie is geen project, het is een reis met verschillende tussenstappen.

Een onderneming die ernstig met digitale transformatie bezig is heeft al minstens een oefening achter de rug met diverse stakeholders; uiteraard te beginnen met de klanten, werknemers, belangrijke partners en andere bedrijfsleiders die voor gelijkaardige uitdagingen staan (ook al komen ze uit een totaal andere sector); waarbij ze minstens 5 tot 10 jaar vooruit hebben gekeken.

Hoe ziet ons bedrijf er idealiter tegen dan uit? Welke factoren hebben daar een invloed op? Hoe evolueert onze markt? Wat zegt ons ‘publiek‘? Zijn er totaal andere inkomstenbronnen en strategieën die we mogelijks vergeten? Willen onze klanten binnen 5 jaar nog wel wat we hen aanbieden?

En uiteraard essentiële vragen als waarom willen we wat en hoe transformeren?

Een digitale transformatiestrategie bouwt zo bruggen. Tussen diverse divisies. Tussen technologieën. Tussen ecosystemen, mensen en ‘actionable intelligence’ bronnen en processen. We vermelden al deze bruggen in latere stukken meer in detail zodat je een digitale transformatie strategie kan bouwen die ook effectief werkt en waarbij je kunt beginnen waar je het beste begint.

Het ontwikkelen van nieuwe competenties in het achterhoofd

We hebben al vaker gezegd dat digitale transformatie vooral gaat over het verwerven van nieuwe capaciteiten/competenties.

Onlangs zagen we toevallig een presentatie waarin ene professor Michael Wade drie kern capaciteiten of competenties omschreef die cruciaal zijn om succesvol te navigeren doorheen de uitdagingen van digitale transformatie en disruptie. Ze sloten netjes aan bij enkele van onze ervaringen en we werkten ze even voor je uit.

Digitale transformatie strategie – ontwikkel 3 cruciale vaardigheden
Digitale transformatie strategie – ontwikkel 3 cruciale vaardigheden
  1. Hyper-awareness. Vrij vertaald: wees verrekt goed op de hoogte van wat er gebeurt in het nu en wat je mag verwachten op termijn, deels gebaseerd op de evoluties in dat nu. Of anders gezegd: zorg voor een vaardigheid op het vlak van intelligentie die je extreem in voeling houdt met alles wat je bedrijf en ecosysteem aangaat.
  2. Informed decision-making. Het lijkt een beetje op hyper-awareness maar is het niet. Op de hoogte zijn en verandering voelen komen (nog voor ze er is), is een ding, beslissingen nemen een ander. Het is duidelijk dat ook hier informatie en intelligentie weer maar eens cruciaal is. Maar wat ons betreft is het niet enkel dat. Het vergt ook leiderschap dat geïnformeerd is en ook voortdurend ‘transformeert’ (lees: vaardigheden verwerft om te kunnen beslissen met een kennis van domeinen en disciplines die de klassieke CxO minder moest begrijpen).
  3. Fast execution. Daar moeten we allicht geen tekeningetje bij maken. Als je weet wat er gebeurt en moet gebeuren en je ook nog eens de persoonlijke capaciteiten en juiste teams hebt om op een geïnformeerde manier beslissingen te nemen (waarbij wat menselijke intuïtie best wel mag), moet je snel kunnen uitvoeren wat je beslist. Hier komt weer die dimensie van flexibiliteit. Betekent dit dat je altijd heel snel moeten kunnen uitvoeren? Zeer zeker niet. Snelheid is de facto vaak wel een concurrerend voordeel geworden maar binnen de context waar het past. Je moet wel de capaciteiten in je bedrijf ontwikkelen om het te doen als het nodig is. En dat vergt uiteraard een vaardigheid om te kunnen prioriteiten stellen en een bedrijfscultuur, -structuur en -infrastructuur die je in staat stelt snel te schakelen. Naast processen, menselijke vaardigheden en cultuur is dit inderdaad ook een zaak van technologie (en de belangrijkste reden waarom bedrijven massaal naar de cloud trekken).

Zonder stappenplan lukt het niet: investeer vandaag in wat ook morgen essentieel is

Wat heeft dit nu allemaal te maken met digitale transformatie strategie en bruggen slaan? Zoals gezegd zullen we in volgende bijdragen dieper naar al die bruggen kijken.

Maar wie tussen de regels heeft gelezen ziet wel meteen dat het bouwen van die drie capaciteiten (en je kunt er nog meerdere toevoegen) tijd vergt. Het rekening houden met waar je op termijn moet staan, zoals we in het begin aanhaalden, en de net vermelde vaardigheden opbouwen zijn constante leidraden die we in het achterhoofd houden bij elk project en elke stap die we zetten bij het oplossen van huidige uitdagingen, het realiseren van nieuwe verbeteringen en het beter inspelen op marktuitdagingen.

Wie dat niet doet investeert vandaag ongetwijfeld geld in technologieën en gebieden die op termijn niet zullen blijken te kunnen groeien en schalen in functie van de realiteit waar digitale transformatie hem/haar uiteindelijk brengt.

Dat gaat echter niet alleen over technologie en stappenplannen maar in de eerste plaats, opnieuw, om het investeren in de vaardigheden die broodnodig zijn.

Hieronder vind je de vermelde presentatie.