Innovatie en het derde platform: op weg naar de DX economie

Digitale transformatie is meer dan een snel voorbijgaand “fenomeen” en zeker meer dan enkel een technologisch alleen. Ook al legt men nog vaak de nadruk op de traditionele uithangborden van de zogeheten disruptie, de echte digitale transformatie gebeurt zeker niet vooral daar, wat men u ook moge verkondigen.

Digitale transformatie gaat niet alleen over verstoren of verstoord worden door nieuwkomers in een overwegend technologie-intensieve sector noch door technologie an sich. Grondige herzieningen van bedrijfsprocessen en zakelijke modellen in een snel veranderend ecosysteem (informatie, klanten, technologische evoluties, marktomstandigheden, innovatiepotentieel, partners, kenniswerkers) en de juiste data, systemen, processen en vernieuwingen koppelen in functie van de uitkomsten: daar draait het om.

De groeiende lijst van innovatieversnellers

Wat de technologische basis – of beter facilitator – van digitale transformatie en (mee)drijvende kracht van veranderend gedrag en ‘interruptieve’ benaderingen betreft, refereert men sinds jaren naar het zogeheten derde platform of ‘3rd Platform’ (sommigen verkiezen de Nexus of Forces van Gartner en aanvullend SMAC ofte social, mobile, analytics en cloud).

Innovation accelerators – de technologische uitbreiding van het derde platform door IDC
Innovation accelerators – de technologische uitbreiding van het derde platform door IDC

Nu is er iets aan de hand met dat derde platform, een term die al sinds 2007 wordt gebezigd door IDC. Ten eerste is het doorheen de jaren aangevuld met bijkomende technologische elementen.

Oorspronkelijk bestond het derde platform in de kern uit mobiele technologieën en apparaten (met de focus op mobiliteit zelf), clouddiensten, big data – inclusief analytics – en sociale netwerktechnologieën (social business). De manier waarop die zouden gaan interageren en samenkomen in het bedrijfsleven en het leven van consumenten zou zorgen voor groei en innovatie in de industrie.

Dat is effectief gebeurd en bovenop mobiliteit, social business, cloud en big data/analytics zijn er dus, zoals gezegd, nieuwe elementen bij gekomen. Denk aan technologische evoluties en technologieën in het kader van het Internet der dingen (Internet of Things of IoT), alles in verband met robotica, cognitieve systemen (artificiële intelligentie zeg maar), 3D printing en meer van dat moois. Het lijstje is lang.

IDC noemt al deze “nieuwe” technologieën innovatieversnellers. En die ‘innovation accelerators’ brengen ons meteen bij een tweede belangrijke evolutie in de context van het derde platform en van digitale transformatie.

Als innovatie en transformatie schalen en exponentieel versnellen op het derde platform

Waar we voorheen vooral een acceleratie in de adoptie van al de genoemde technologieën zagen, versnelt nu het tempo van de innovatie die slimme bedrijven doorvoeren met behulp van dat “geëvolueerde” derde platform.

Eenvoudig gezegd: er is een rist ondernemingen die sneller transformeert, evolueert, optimaliseert en innoveert dan de meeste anderen. En die acceleratie neemt de vorm aan van een steeds meer exponentiële groei, net zoals we dat zagen (en bij veel bedrijven nog steeds zien) gebeuren met de adoptie en aanwending van technologieën.

Waarom is dit belangrijk? De reden is evident: veel ondernemingen hebben het vandaag al moeilijk om aan te knopen met de snelle veranderingen in hun sector en snel wijzigend gedrag bij mensen, klanten, werknemers, partners. Als ze nu ook nog eens geconfronteerd worden met sectorgenoten die veel sneller innoveren, marktaandeel grijpen en totaal nieuwe bronnen van inkomsten gaan aanboren (die traditioneel niet in hun business model hoorden) wordt de kloof steeds groter. En, opnieuw, het gaat daarbij heus niet over de ‘interruptors’ in de start-up wereld of de technologiesector, wel integendeel.

De DX economie: wanneer digitale transformatie zelf een economische waarde wordt

Volgens IDC gaan we een heuse digitale transformatie economie (DX economy) tegemoet. In die economie gaat het nog wel over digitale transformatie op zich maar vooral om de enorme schaalvergroting, innovatieve capaciteiten en initiatieven en versnellingen die geënt zijn op de laag van innovatie en transformatie die bovenop het derde platform is gekomen.

Om Frank Gens van IDC vrij te vertalen “zal de disruptieve impact van digitale transformatie zich snel laten voelen in elke industrie als bedrijven de knop omdraaien en massaal hun DX initiatieven gaan opschalen om een leidende rol te kunnen verwerven en behouden in de DX economie”.

De versnelling en schaalvergroting van de faze van innovatie en transformatie zal steeds toenemen in de komende 3 tot 5 jaar en het is dan (pakweg tussen 2018 en 2022, het hangt af van sectoren en de bredere context) dat die fameuze DX economie er zal zijn: een economie waar digitale transformatie in het centrum komt te staan van groei- en innovatiestrategieën.

Deze schaalvergroting zal merkbaar zijn op verschillende vlakken zoals klantenrelaties, IDC heeft het in dat verband over ‘customer intimacy’. In volgende artikelen zullen we er dieper op ingaan.

Tijd om een versnelling hoger te schakelen: de realiteit en uitdaging

Het klinkt misschien allemaal wat complex en futuristisch maar de snelle transformaties en vooral innovaties met transformatie als motor van waardecreatie zijn al merkbaar in diverse sectoren.

Uiteraard is er nog heel wat werk aan de winkel voor de meeste organisaties. Zo is het percentage bedrijven dat er in slaagt op een consistente en geïntegreerde (los van de silo’s) manier de end-to-end klantervaring te verbeteren nog bedroevend laag. Het zelfde geldt voor bedrijven die er in slagen om echt alle waarde te halen uit de informatie die ze ‘hebben’ (en die nog al te veel in silo’s zit). Een reality check is dus aan de orde.

Maar sneller schakelen is voor de meeste ondernemingen nu echt wel een ‘must’. Want die DX economie, die komt er aan en voltrekt zich de facto al her en der. Wat de technologieën of termen ook mogen zijn: wie niet mee is zal de kloof snel zien vergroten. En de fans van presentaties met voorbeelden van bedrijven die de digitale boot gemist hebben zullen zeer snel andere namen zien verschijnen dan deze die tot vervelens toe steeds worden opgedist en vaak eigenlijk verouderde voorbeelden zijn uit een eerste digitale transformatiegolf (eerder digitaliseringsgolf) die al niet meer speelt.

Het derde platform zoals IDC het voorstelde in 2007 – bron
Het derde platform zoals IDC het voorstelde in 2007 – bron

Klantervaring, waardecreatie, informatiematuriteit, nieuwe ‘business assets’ centraal stellen en schalen in functie van duidelijke doelstellingen met een geïntegreerde visie en holistische aanpak van innovatie en groei, daar gaat het nu om. Niet om de laatste nieuwe – vaak overgewaardeerde – disruptieve lieveling.

Tot slot nog dit: een holistische visie die vertrekt van mensen en doelstellingen is niet enkel broodnodig in de context van het bedrijf en haar ecosysteem maar strekt zich uit tot ver daarbuiten, inclusief het ecosysteem van gekoppelde systemen en informatiebronnen, om er een te noemen.

Maar dat is voor een volgende bijdrage.