Er bestaan heel wat perceptie- en interpretatieproblemen in verband met digitale transformatie. Mensen spreken niet dezelfde taal en dat leidt tot misvattingen en mislukkingen. Misschien hebben we het dan ook beter over digitale business transformatie om het holistische aspect meer in de verf te zetten.

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”17″ bg_color=”#0092a3″ txt_color=”#ffffff”]Digitale transformatie mist een strategische, holistische, cross-functionele en stapsgewijze aanpak.[/mks_pullquote]

Een voorspelling: ten laatste in 2018 zullen er steeds meer opiniestukken verschijnen dat digitale transformatie niet werkt. Dat er veel projecten gedoemd zijn te falen hebben de onderzoeksbedrijven al uitgedokterd. Het zijn perfecte voorspellingen om dan diensten en methodes/oplossingen aan te bieden die dat falen moeten tegengaan.

Maar hier bedoelen we iets anders. Het is een beetje een terugkerend thema voor ons maar er zijn enorme misvattingen over digitale transformatie. Als je het vanop een afstand bekijkt zie je, een beetje veralgemeend, twee grote stromingen.

Digitale transformatie - geen kwestie van marketing of IT maar van digitale business transformatie

De technologie-centrische en marketing-centrische misvattingen

Enerzijds is er de overwegend technologie-centrische kijk op digitale transformatie waar het gaat over de rol van de CIO en een rist technologieën, gaande van cloud en big data analytics tot het Internet der Dingen en de volgende van alweer vele nieuwe (r)evoluties.

Anderzijds zie je een stroom waarbij digitale transformatie zo goed als gelijk gesteld wordt met de digitalisering in marketing, de klantervaring van de “digitale” klant en marketingtransformatie.

Er zijn uiteraard andere visies waarbij men nu weer eens kijkt naar zakelijke modellen en het ‘disruptie’ verhaal en dan weer eens puur bezig is met informatiestromen en digitaliseringsprocessen in verband met informatie.

Digitale transformatie gaat over al deze zaken en nog veel meer: manieren van werken, innovatie, cultuur, ga zo maar door. Helaas zien we steeds vaker dat die dominante stromingen om naar digitale transformatie te kijken en vooral er effectief ook iets mee te doen, zorgen voor projecten in functionele silo’s. En daar gaat het, zoals we al eerder schreven, nu net niet om. Het gaat om digitale business transformatie maar dat blijkt, zoals we verder zullen zien, niet steeds begrepen te worden.

Digitale business transformatie: tijd om de blik te verruimen

Het is net daarom dat veel transformatie-initiatieven gedoemd zijn om te falen: er is een gebrek aan een holistische, stapsgewijze, strategische en cross-functionele visie.

Men ziet digitale transformatie te vaak als een beperkt deel van wat nodig is om ook succesvol te transformeren. Er ontbreekt een digitale transformatie strategie.

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”17″ bg_color=”#0092a3″ txt_color=”#ffffff”]Digitale transformatie ging altijd al om zakelijke transformatie.[/mks_pullquote]

We vallen in herhaling maar we zien maar al te vaak hoe nieuwe websiteprojecten plots digitale transformatie projecten worden genoemd. Of hoe de evolutie naar een meer klantgerichte aanpak met enkele trajecten een digitale transformatie wordt genoemd. En minstens even erg: hoe een digitalisering van een papierberg of een migratie naar de cloud wordt gecatalogeerd onder die noemer digitale transformatie.

Digitale transformatie is altijd digitale business transformatie

Begin januari 2017 kregen we een brochure toegestuurd voor een evenement dat later in 2017 wordt georganiseerd. Blijkbaar werden we gezien als potentiële exposanten maar vooral de inleiding van de brochure voel op.

Vrij vertaald de openingszin: “Digitale transformatie is een transformatie voor het hele bedrijf. Het gaat niet langer om marketing transformatie, het gaat om business transformatie”.

Dat is nogal schrikbarend. Digitale transformatie heeft altijd gedraaid rond business transformatie, in de meest omvattende en geïntegreerde zin.

Marketeers hebben het gelijkgeschakeld met digitale marketing transformatie. Digitale transformatie heeft ook steeds te maken gehad met meer dan technologieën en de CIO. Dat hebben IT-bedrijven er van gemaakt.

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”17″ bg_color=”#0092a3″ txt_color=”#ffffff”]Het gaat nooit om de technologieën zelf maar om wat ze zullen/kunnen betekenen, wat vandaag an sich al een digitale business transformatie vergt waarbij innovatieve, reactieve en pro-actieve vaardigheden worden ontwikkeld.[/mks_pullquote]

Digitale business transformatie, wat digitale transformatie dus gewoon is, heeft natuurlijk veel meer componenten want bedrijven zijn complexe ecosystemen van mensen, data, processen, input en output en dies meer. En dat alles dan nog eens binnen andere ecosystemen en interacties/transacties met overheden en een rist andere spelers.

Waarom we dan niet gewoon over business transformatie praten? Onder anderen omdat de verdergaande en versnellende digitalisering van mens en maatschappij leidt tot evoluties die een intelligente toepassing van digitale technologieën binnen het kader van bedrijfstransformatie en innovatie vergen met een blik op alle elementen van de bedrijfsvoering, op nieuwe kansen voor nieuwe omstandigheden en klanten en zeker met een oog op de continue stroom aan impactvolle (toepassingen van) technologieën die de kern van het bedrijf raken. Niet de technologieën zelf maar wat ze zullen en kunnen betekenen. Daar klaar voor zijn an sich vergt al een digitale business transformatie.

Digitale transformatie gaat over digitale business transformatie in de meest brede betekenis waarbij het niet alleen gaat over interne processen en optimalisatie waar men, naast de klantervaring, vandaag de facto het meest in investeert. Het gaat net over een transformatie binnen een ruim ecosysteem van bedrijven, mensen, processen, nieuwe partnerships, overheden en innovatieplatformen, om er maar enkele te noemen.

Waarom digitale transformatietrajecten zullen falen

Zolang men blijft denken en kijken vanuit een specifiek aspect is het volstrekt logisch dat bedrijven zullen falen in hun digitale transformatietrajecten.

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”17″ bg_color=”#0092a3″ txt_color=”#ffffff”]Een te enge en geïsoleerde visie op digitale transformatie leidt tot slachtoffers.[/mks_pullquote]

En dan zullen al die stukken dat digitale transformatie niet werkt al snel volgen en toenemen. Dat laatste is op zich niet erg. Veel van wat in de laatste decennia “nieuw” was is al wel eens duizenden keren dood verklaard maar is nog steeds springlevend.

Veel erger wordt het als bedrijven zich laten gidsen door een te enge en geïsoleerde visie. Want dan vallen er steeds slachtoffers en het gaat daarbij zelden om de raadgevers of het management maar om het teveel aan werknemers dat plots de enige verantwoordelijke is omdat men moet digitaal transformeren zoals persberichten dat dan mooi zeggen (en tegelijk verzwijgen dat er al pakken geld zijn weggegooid met mislukte trajecten omdat het al aan de basis goed fout zat).

Kijk maar eens om je heen.

 

Bovenste afbeelding: Shutterstock – Copyright: Alexander Supertramp