Digitale gezondheid – de digitale transformatie van de zorgsector (congres)

Digital health‘ zit in de lift. De omzet in de digital health markt wordt geraamd op meer dan 500 miljard USD tegen 2025. Toch verloopt de adoptie van digitale gezondheid (waar ook mHealth en telehealth onder vallen) al bij al relatief traag in België.

Leonard Witkamp is er van overtuigd dat hospitalen failliet gaan zonder bijkomende maatregelen
Leonard Witkamp is er van overtuigd dat hospitalen failliet gaan zonder bijkomende maatregelen

Daarbij wordt er ondermeer naar de overheid, verzekeraars en het systeem zelf gewezen. Terwijl we voor grote uitdagingen staan zoals een vergrijzende bevolking, duurdere behandelingen, meer chronisch zieken en de veranderende noden en verlangens van een digitale generatie, kleuren de resultaten van veel ziekenhuizen nog rood.

Sommigen roepen dan ook op tot een radicale verandering. Zo ook Leonard Witkamp, een telemedicine expert die gedurfde voorspellingen doet: zonder bijkomende maatregelen en een digitale transformatie van de rol van ziekenhuizen, gaan ze langzaam failliet vertelde Witkamp ons.

Volgens anderen die we interviewden in het kader van “The 5th Conference on Digital Health” waar Witkamp een van vele sprekers is zal het echter zo een vaart niet lopen en is digitale gezondheid veel meer gericht op complementariteit.

Wouter De Ploey, de CEO van ZNA (ZiekenhuisNetwerk Antwerpen) bijvoorbeeld, gelooft niet dat telemedicine nu drastisch de hospitaalsector zal veranderen maar eerder opportuniteiten biedt op het vlak van de verbetering en efficiëntie van gezondheidszorg.

Prioriteiten in digitale gezondheid en de transformatie van de zorgsector

Ook de WHO vindt overigens dat er heel wat hype is en wees op dat complementair karakter naar aanleiding van de publicatie van een eerste richtlijn rond digitale gezondheid die ze eerder in 2019 publiceerde.

Toch is iedereen het over een ding is: er moet verandering komen. Frank Dendas van Philips BeLux die ook op het evenement in Antwerpen spreekt zegt dat nieuwe zorgmodellen zondermeer een noodzaak zijn geworden.

Valerie Storms van de Mobile Health Unit (MHU), tevens aanwezig in Antwerpen, vertelde dan weer aan hoe innovatieve mHealth oplossingen een succesvol traject kunnen volgen van onderzoek – in een samenwerking tussen universiteiten, bedrijfsleven, ziekenhuizen en andere ‘stakeholders’ – tot effectieve implementatie, ondersteund door duidelijk onderzoek. Maar tegelijkertijd staan ook hier heel wat elementen in de weg die toelaten om de zorg daadwerkelijk te verbeteren door de juiste ondersteuning voor de juiste toepassingen.

Download het e-boek van Geert Reyniers van Duval Union Consulting
Download het e-boek van Geert Reyniers van Duval Union Consulting

De organisatoren van The 5th Conference on Digital Health, Duval Union Academy, identificeerden in een e-book door Geert Reyniers, sinds kort Global Head of Healthcare bij Duval Union Consulting, zes trends die de toekomst van de gezondheidszorg zullen bepalen.

Deze trends sturen ook de ontwikkelingen rond digitale gezondheid en, in een breder kader, de digitale transformatie van de zorgsector:

  • De evolutie van ziekenzorg naar gezondheidszorg (preventie wordt belangrijker).
  • Een patiëntgerichte en multi-disciplinaire zorg (samenwerking met diverse stakeholders) waarbij de ‘patient experience’, zeg maar de medische variante van de customer experience, steeds meer aandacht krijgt.
  • Het herintegreren van de ‘empowered’ patiënt in de samenleving.
  • Value-based gezondheidszorg met een focus op uitkomsten onder het motto ‘no cure, no pay’.
  • Gepersonaliseerde zorg voor die steeds meer veeleisende ‘consument’ waar we het vaak over hebben.
  • Minder tussenpersonen in de waardeketen van de zorgsector; disruptieve zorgmodellen die een impact hebben op de vele tussenpersonen in de van de zorgverlening (bijvoorbeeld verzekeraars).

Focus op Belgische start-ups in digitale gezondheid

Op 4 september mogen de Belgische digital health start-ups in BluePoint Antwerpen zich voorstellen op een avondgebeuren in een pitching competitie.

Antwerps schepen voor Digitalisering en Innovatie, Claude Marinower, licht toe: “Een belangrijke stap in het ondernemerschap is de sprong van start-up naar scale-up. Extern advies kan hier het verschil maken: de juiste focus leggen, bijsturen of onderbouwing geven om de sprong te wagen. Daarom geeft de stad Antwerpen de winnaar van de pitching competitie een waardebon van 2000 euro om zich te laten ondersteunen op het terrein waarop hij of zij het nodig heeft: juridisch, verkoop, productontwikkeling,… Concreet advies, op maat van de onderneming.”

Frank Dendas van Philips spreekt op The Fifth Conference over the hospital without patients
Frank Dendas van Philips spreekt op The Fifth Conference over “The hospital without patients

De dag er na is het tijd voor het eigenlijke congres waar, naast Reyniers, Dendas en Witkamp, een rist experts met diverse achtegronden hun visie komen geven op een toekomstbestendige duurzame zorg. Want daar gaat het, digitaal of niet, uiteindelijk allemaal om.

De stad Antwerpen als eHealth innovatiecentrum

De stad Antwerpen, waar het congres plaats vindt, is alvast paraat zoals je kon lezen. Antwerpen schuift zichzelf ook graag naar voor als broeiplaats voor digitale gezondheid innovatie.

Uit het persbericht: Antwerpen heeft veel troeven in handen om een voortrekkersrol te spelen in de transformatie van de gezondheidszorg: de unieke concentratie van ziekenhuizen en zorginstellingen , de aanwezigheid van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, de snelst groeiende studentenpopulatie van Vlaanderen zodat de zorgsector ook in de toekomst op talent kan rekenen en tenslotte een dicht ecosysteem met zorgverstrekkers en bedrijven actief in de zorgsector,

Stad Antwerpen is samen met lokale ziekenhuizen, de Universiteit Antwerpen en enkele bedrijven lid van het BlueHealth Innovation Center (BHIC), een incubator voor eHealth. Samen werken zij aan innovatieve toepassingen voor de gezondheidszorg.

De stad telt meer dan 4.000 ziekenhuisbedden verspreid over verschillende ziekenhuizen, die steeds meer samenwerken en specialiseren. Ook haar infrastructuur van assistentiewoningen, woonzorgcentra en verzorgingstehuizen breidt constant uit. Het groeipotentieel van eHealth in en rond Antwerpen is bijgevolg erg groot.

Een duurzame gezondheidszorg met behulp van digitale gezondheidstechnologieën

Hoe verwezenlijken we een duurzame, kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg die de patiënt centraal stelt én de uitdagingen van de komende jaren het hoofd kan bieden?

Dat is dus de hoofdvraag waar het congres zich over buigt met digitale transformatie en digitale gezondheid als ‘enabler’ van die toekomstbestendige gezondheidszorg.

Het is een eenvoudige vraag, maar een complex vraagstuk waarop verschillende domeinen en disciplines samen een antwoord willen bieden. ‘The 5th Conference on Digital Health’ verzamelt die verschillende actoren uit de gezondheidszorg, zoals de overheid, start-ups, academici, bedrijven en niet-gouvernementele organisaties, om de evoluties te bespreken die nodig zijn om de kwaliteit en betaalbaarheid van de gezondheidszorg te garanderen.

Antwerpen en The 5th Conference nodigen je uit om deel te nemen aan deze leerrijke dag boordevol specialisten en vernieuwers uit de sector. Met onze steun.