Digital business: transformatie, innovatie en mensgerichtheid in het digitale bedrijf

Digitale technologieën hebben de manier waarop we zaken doen sterk veranderd. Ze hebben ook een enorme impact op ons koopgedrag, hoe we werken, manieren van samenwerken en ons leven in het algemeen. Ze hebben zelfs de maatschappelijke realiteit veranderd en blijven bijna alle zakelijke functies beïnvloeden. Daar gaat “digital business” deels over.

Maar digital business heeft niet enkel met technologie te maken. Technologie is geen heilige graal. Het gaat over de manier waarop technologieën in de realiteit business beïnvloeden omdat ze ook mensen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop organisaties, managers, teams en mensen digitale technologieën gebruiken om klanten beter te bedienen, samen te werken en processen te optimaliseren.

Een mensgerichte en klantgerichte visie op weg naar integratie

Digital business heeft te maken met een mensgerichte visie en praktijk waarbij digitale technologie wordt gebruikt om mensen (klanten, werknemers, enz.) te doen slagen, het bedrijf ‘relevanter’ te maken (vaak met de nodige reorganisaties en a-typische managementmodellen), meer rendabel te zijn en bedrijfsprocessen te stroomlijnen.

En dat alles speelt zich af in een steeds meer “verbonden” ecosysteem waarin bedrijven en mensen leven en werken.

Terwijl de meeste digitale evoluties worden bekeken vanuit een technologiegericht of bedrijfsgericht perspectief, wat vaak leidt tot slecht op elkaar afgestemde zakelijke strategieën, is het belangrijk om het “lawaai” en de buzzwoorden van de dag te doorzien en in een breder kader te zien. Het is essentieel om ze in context te plaatsen en ons te concentreren op de echte vragen: hoe de efficiëntie, de zakelijke resultaten en het leven van de mensen in het ecosysteem waarin je werkt, te verbeteren.

In de digitale economie is het digitale bedrijf er een van integratie en klantgerichthed doorheen alle processen en innovatieprocessen
In de digitale economie is het digitale bedrijf er een van integratie en klantgerichtheid doorheen alle processen en innovatieprocessen

Op weg naar het digitale bedrijf: digital business in 6 stappen

Digital business gaat daarbij verder dan social business en zeker verder dan marketing of ICT. Het gaat over business en mensen. Puur, eenvoudig, gericht en verbonden.

De term digital business en het digitale bedrijf wordt vandaag vaak gebruikt in een context van digitale transformatie, disruptieve technologieën en modellen, integratie, convergentie en holistische optimalisatie waarbij traditionele structuren en processen niet meer voldoen om te scoren in een snel veranderende realiteit. Een realiteit waar het raakvlak van klantwaarde en bedrijfswaarde centraal staat, innovatie en informatie de nodige aandacht krijgen en nieuwe samenwerkingsmodellen ontstaan. Een realiteit waar digitale technologie alomtegenwoordig is en de klantervaring centraal staat in de creatie en optimalisatie door gebruik te maken van die technologie.

Zes stappen op weg naar het digitale bedrijf

Hieronder vind je een zes-stappen model dat we grafisch voorstelden naar aanleiding van de introductie van het model door Gartner in mei 2014.

Voor meer informatie verwijzen we je – voorlopig – naar de Engelstalige versie van onze site waar je veel meer kunt vinden over het digitale bedrijf, digitale transformatie, de veranderingen in de rol van de CIO, CMO, enz. in het digital business tijdperk en nog veel meer.

Zes stappen op weg naar een succesvol digitaal bedrijf volgens Gartner - gebaseerd op een Gartner persbericht
Zes stappen op weg naar een succesvol digitaal bedrijf volgens Gartner – gebaseerd op een Gartner persbericht