Nicole Berx oprichter van The House of Marketing en aanwezig op de Content Marketing Conferentie 2014
Nicole Berx, oprichter van The House of Marketing

Een tijdje geleden maakte het Belgische The House of Marketing de resultaten bekend van haar jaarlijks marketingonderzoek, in samenwerking met de UBA (Unie van Belgische Adverteerders). Ook contentmarketing kwam – hoe kan het anders – aan bod.

Eerst enkele vaststellingen die tonen dat de Belgische markt klaar is voor contentmarketing wat ook uit onderzoek van The Reference bleek.

Zoals Nicole Berx, directrice van The House of Marketing, scheef in haar voorwoord lijken Belgische marketeers klaar te zijn om uit de cyclus van de korte termijn te stappen en opnieuw meer risico’s te nemen om zinvolle en duurzame groei te realiseren.

Weg van de korte termijn

Dit gaat hand in hand met de bevindingen uit het onderzoek dat er een ‘voorzichtig optimisme’ in verband met de toekomst heerst onder Belgische marketeers. Maar dat is zeker niet de enige verklaring. Andere factoren die bijdragen tot de wil om van het korte termijn denken af te stappen, zijn ongetwijfeld de toenemende aandacht voor meetbaarheid, agility, een meer klantgerichte visie en groeiende cross-functionaliteit in het takenpakket van de marketeer.

Waarom is dat nou allemaal belangrijk voor contentmarketing? Eenvoudig: contentmarketing gaat over meer dan de korte termijn of campagnes. Het gaat over een consistent, klantgericht en op de levenscyclus gebaseerd gebruik van content doorheen diverse ‘touchpoints’. De klemtoon ligt daarbij steeds meer op relevantie of zoals Jay Baer, het noemt: “zinvolheid” of nut.

Contentmarketing: het moet nog echt beginnen

Het is goed om te zien dat, zelfs als veel marketeers nog in een ‘verkennende modus’ zitten als het op contentmarketing aan komt zoals het rapport vond, de deelnemende marketeers goed beseffen dat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit. En als het over kwaliteit gaat, zijn relevantie en klantgerichtheid nooit ver weg (al mogen we ook het standpunt en de kracht van het merk niet vergeten zoals Doug Kessler ons herinnert).

Een andere hoopgevende vaststelling is dat de meeste marketeers beseffen dat geen bedrijf kan groeien zonder een uitgewerkte contentmarketing strategie.

Dat lijkt voor de hand te liggen maar veel bedrijven, ongeacht de grootte en activiteiten, doen vandaag aan contentmarketing zonder strategie, laat staan een plan, zoals we dat bijvoorbeeld in social media marketing ook nog te vaak zien. Noteer dat het gebrek aan strategie en zelfs aan kwalitatieve content een struikelblok is over de hele wereld en in zowat alle vormen van marketing.

Contentmarketing is een paraplubegrip. Het overkoepelt een resem tactieken, formaten, activiteiten, doelstellingen en zo meer. Dus is het niet altijd eenvoudig in te schatten wat iemand er precies mee bedoelt. Maar The House of Marketing gebruikte de definitie van contentmarketing zoals die door het Content Marketing Institute in de VS wordt gehanteerd.

Vrij vertaald: “een techniek van het creëren en verdelen van relevante en waardevolle content om een wel afgebakend doelpubliek aan te trekken, verwerven en engageren met als doel het aanzetten van de klant tot winstgevende acties”.

Een hele mond vol en voor de aandachtige lezer inderdaad een ruim begrip. Maar voor de Belgische marketeer is het duidelijk: contentmarketing is geen hype en zal zeker niet minder belangrijk worden in de komende vijf jaren. Dat is tenminste wat 87% van de deelnemers aan het onderzoek zegt.

Contentmarketing is een blijver

De interesse en “markt” zijn er dus, ook al worden sommige contentmarketing activiteiten, gaande van meten tot het produceren van content, als lastig bevonden.

In een opvolgpost lees je meer bevindingen over onder anderen de belangrijkste contentmarketing doelstellingen van Belgische marketeers maar ondertussen kun je in de infografiek onderaan al enkele meningen van Belgische marketeers over contentmarketing vinden.

Uiteraard nodigen we je ook uit om het onderzoek van The House of Marketing en de UBA – mits registratie, te downloaden.

De opinie van 221 leiden Belgische marketeers over content marketing - bron The House of Marketing en UBA- klik om het onderzoek te downloaden
De opinie van 221 leiden Belgische marketeers over contentmarketing – bron The House of Marketing en UBA- klik om het onderzoek te downloaden