Cloud: de pijler van digitale transformatie in evolutie

Cloud computing is een van de pijlers van digitale transformatie en innovatie. Dat heeft vooral te maken met de mogelijkheden die ‘cloud’ ons biedt om snel te schakelen en te schalen.

Alhoewel cloud computing uiteraard alles behalve nieuw is, is het landschap duchtig veranderd sinds de beginjaren, toen het nog als een eerder exotische “add-on” werd beschouwd voor specifieke applicaties. Wat is de staat van ‘de cloud’ en waar mogen we ons aan verwachten?

Cloud computing in transformatie

De plaats van de cloud in digitale transformatie: alomtegenwoordig

Als je vertrouwd bent met het zogeheten derde platform van IDC of met SMAC weet je dat cloud een van de vier pillaren van dat platform is (samen met ‘mobiliteit’, social en big data/analytics).

De zogeheten innovatie-acceleratoren die bovenop dat derde platform zijn gekomen (Internet der Dingen, cognitive computing, nieuwe security technologieën, robotics, enz.) bouwen bijna allemaal verder op de cloud en andere pillaren van dat derde platform. Dit is ook logisch. Uiteindelijk zijn al die onderdelen en acceleratoren van dat derde platform constructies. Ze overlappen elkaar als heuse paraplubegrippen een resem onderliggende technologieën die de facto met elkaar verweven zijn. Zowel qua digitale transformatiedoeleinden, IT evoluties als al die onderliggende technologieën is de cloud de facto bijna altijd wel ergens aanwezig.

Het is voor de meeste mensen duidelijk dat cloud computing naast een pijler van dat derde platform ook een belangrijke facilitator is van digitale transformatie.

Of zoals IDC het stelde: er zijn geen belangrijke digitale transformatie initiatieven mogelijk in opgeschaalde implementaties zonder de cloud als fundament.

Cloud computing is trouwens het ‘on-demand’ en gedistribueerd computing paradigma waarin veel – zelfs alle – zogeheten disruptieve bedrijven hun technologische wortels hebben.

Geen belangrijke digitale transformatie initiatieven mogelijk in opgeschaalde implementaties zonder de cloud als fundament
Geen belangrijke digitale transformatie initiatieven mogelijk in opgeschaalde implementaties zonder de cloud als fundament

De verschuiving van infrastructuur naar de publieke cloud

Alhoewel het toch enige tijd gevergd heeft vooraleer cloud van  zijn private en specifieke applicatie-aspect in minder bedrijfskritische toepassingen evolueerde van een fenomeen dat vooral vragen opwierp (met veiligheid als eeuwige thema) tot de hoeksteen van veel enterprise IT omgevingen, is de adoptie van cloud in diverse aspecten al bij al toch snel geëvolueerd.

Enerzijds blijven er vragen (inderdaad, ook nog steeds betreffende veiligheid) maar anderzijds zien we dat steeds meer bedrijfskritische applicaties verhuizen naar de cloud en zelfs naar publieke cloud-omgevingen.

Een voorbeeld. Begin 2016 voorspelde Gartner dat de markt van wereldwijde publieke clouddiensten sterk zou groeien. Deze trend zal zich ook doorzetten in 2017 (en daarna) Tot daar niets echt nieuw maar vooral de snelste stijgers in de publieke cloud vielen op. Terwijl SaaS (Software as a Service), de grootste en meest populaire publieke cloudcategorie gewoon de grootste blijft, is IaaS (Infrastructure as a Service) de snelste groeier.

Publieke cloud markt groeit sneller dan verwacht

Met andere woorden: infrastructuur en bedrijfskritische omgevingen verschuiven sneller naar de publieke cloud. Het is de start van een nieuwe evolutie inzake cloud computing.

Iedereen gebruikt wel een of meerdere publieke clouds voor software-applicaties, zeker nu de meeste IT-bestedingen worden aangestuurd of genomen door de ‘business’. Maar met de beweging van IaaS en PaaS (Platform as a Service) naar de publieke cloud zie je duidelijk hoe ondernemingen hun legacy IT systemen beginnen te vervangen met een focus op cloud. We bewegen daarbij weg van een uitbouw in het data center naar public cloud. Bovendien gebeurt die evolutie sneller dan voorheen, net als ook op andere vlakken er een duidelijke acceleratie van cloud computing is.

De hybride cloud realiteit in een multi-cloud evolutie

Uiteraard hangt alles af van de specifieke context, applicaties, sector en dies meer. Daarom zien we ook dat in de praktijk steeds meer bedrijven voor een hybride cloud-aanpak gaan en ook vaker in multi-cloud omgevingen terechtkomen.

Er is nu eenmaal geen ‘beste’ oplossing voor elk bedrijf, elke applicatie, elke sector en elke ‘workload’. Dat is meteen ook de essentie van de hybride cloud realiteit: oplossingen op maat.

Tegelijk is het van belang om in zo een hybride omgeving waarbij multi-cloud situaties (dus: meerdere clouds worden gebruikt binnen een bedrijf) het overzicht te bewaren, wat dan weer tot een resem vragen leidt naar oplossingen om precies dat te bereiken. De CIO, de CISO (Chief Information Security Officer), eigenlijk iedereen die instaat voor IT op diverse vlakken, heeft behoefte aan transparantie en visbiliteit en aan een mogelijkheid om in het cloud-kluwen snel te kunnen problemen zien, te kunnen schalen en dies meer.

Cloud is alomtegenwoordig in digitale transformatie - steeds meer hybride en multi-cloud
Cloud is alomtegenwoordig in digitale transformatie – steeds meer hybride en multi-cloud

Nu de CIO steeds meer wordt gevraagd om zich op de ‘business’ en digitale transformatie te richten, zijn zulke oplossingen populairder geworden. Bovendien verkiezen steeds meer CIO’s, opnieuw afhankelijk van de context, om de technologische kant uit te besteden aan partners terwijl ze zelf vooral zekerheid, die visibiliteit en dat vermogen om binnen een centraal dashboard te kunnen ingrijpen, zoeken.