Artificiële intelligentie: praten, afbakenen, doen, regeltjes vastleggen en innoveren

Er wordt heel veel gepraat over artificiële intelligentie, machine learning en deep learning. En dat is goed. Beter ernstig praten over waar we binnen enkele jaren (of decennia) de lijn moeten trekken dan ons verliezen in hype enerzijds of overdreven paniekzaaierij anderzijds.

Artificiële intelligentie is een paraplubegrip en diverse vormen er van worden gebruikt om de waarde van data en technologieën die digitale transformaties aansturen te optimaliseren. Het bestaat ook al lang. De discussies over de gevaren van artificiële intelligentie en dies meer zijn eveneens allesbehalve nieuw. Discussies over de gevaren van technologieën zijn ook van alle tijden. En, opnieuw: dat is goed.

Toen onder anderen Elon Musk, Bill Gates en Stephen Hawking de kat de bel aanbonden en waarschuwden voor de gevaren van AI veerde de wereld recht. En Musk pompte tegelijk (eind 2015) 10 miljoen dollar in het Future of Life Institute (FLI) dat een programma heeft om er voor te zorgen dat AI ‘goed voor de mensheid’ blijft (het FLI doet meer dan dat).

Artificiele intelligentie

Debatteren over de rol en toekomst van artificiële intelligentie

De fameuze AI Open Letter die toen werd gepubliceerd door het FLI en in onze contreien minder aandacht kreeg bepaalde de onderzoeksprioriteiten voor een ‘robuuste en gunstige AI’.

Zowat iedereen die naam en faam heeft in technologie en AI in het bijzonder tekende de brief toen. Ook ondergetekende deed dat, uit principe, geenszins onder het motief van naam of faam. En diverse Belgen en Nederlanders deden dat ook.

Ondertussen zijn de debatten over AI ook uitgewaaierd naar de media in onze contreien, net als de discussies. Sinds 2017 en ook on 2018 is het debat enkel vergroot. Nogmaals: dat is goed. En daarom is het ook goed dat er vanuit diverse disciplines aandacht wordt aan besteed zonder al te veel nonsens en hype.

Artificiële intelligentie wordt zoals gezegd al lang gebruikt, denk maar aan de gemiddelde aanbevelingsmachine of zoekmachines als de meest frequent geciteerde voorbeelden. Uiteraard gaat de evolutie van AI en de diverse ‘takken’ er van verder. Niet exponentieel zoals vaak wordt gedacht, eerder stijgend evoluerend. Men maakt overigens vaak de fout om te zeggen dat innovaties inzake artificiële intelligentie razendsnel evolueren terwijl dat maar het geval is voor sommige vormen. Het is niet omdat we veel evoluties zien in een segment dat de hele boel even snel evolueert.

Artificiële intelligentie in de realiteit

Met nieuwe technologieën in AI en vooral in een samenwerking tussen AI en nieuwere technologieën, of het nu om robotica, het Internet der Dingen, evoluties op het vlak van sensoren of eenvoudigweg chatbots gaat, worden er zeer zinvolle dingen gedaan.

En als je in de nabije toekomst kijkt, of het nu gaat over ERP, customer service, facility management, informatiebeheer of gezondheidszorg om er enkele te noemen: AI is altijd wel in de buurt, net zoals het al decennia bestaat in tekstherkenning en het zinvol omgaan met data in documenten en andere dragers, sinds lang voor iemand sprak over Big Data.

Artificiële intelligentie wordt in tal van bedrijfstoepassingen gebruikt. En daar gaat het om: toepassingen voor bedrijven en voor mensen. Zoals die open brief het wil.

Future of Life Institute
Future of Life Institute

Toch is het goed dat ook die waakzaamheid er blijft, een open brief tekenen is natuurlijk geen zaligverklaring. Waar weinigen rekening mee houden is wat mensen uiteindelijk zullen tolereren en, zeer belangrijk, wat de wetgever zal tolereren. In de VS ligt dat vaak een ietsje anders. Maar men moet zich geen illusies maken, ook daar niet.

Ook in Europa moet men zich geen illusies maken. De EU is heel wat van plan op het vlak van AI en deep learning en wil, net als andere regio’s het voortouw nemen. Laat ons ondertussen verder praten en vooral ook verder werken aan toepassingen die duidelijk zinvol zijn waarbij zingeving uiteraard een individueel gegeven is.

Op een symposium van dat Future of Life Institute adviseerde Alphabet (Google) topman Eric Schmidt samen met enkele anderen alvast aan de ‘AI community’ om zich rond drie doelstellingen te verenigen

  1. AI moet niet ten goede komen van enkelingen maar van de velen.
  2. AI R&D moet open, verantwoordelijk en maatschappelijk betrokken zijn.
  3. Ontwikkelaars van AI moeten best practices opstellen om risico’s te minimaliseren en een gunstige impact van AI-ontwikkelingen te maximaliseren.